Event infomation

THE MALL JAPAN DISCOVERY 2022

THE MALL JAPAN DISCOVERY

“THE MALL JAPAN DISCOVERY”เป็น “อีเวนท์แนะนำประเทศญี่ปุ่น” ที่จัดโดย THE MALL GROUP ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ปีนี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้า THE MALL ทั้งหมด 5 สาขา เพื่อฉลองการจัดงานครบรอบ 10 ปี

อีเวนท์ฉลองครบรอบ 10 ปีในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า “เพอร์เฟ็กต์ ฮาร์โมนี (PERFECT HARMONY)” นอกจากวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร งานศิลปะ และทรัพยากรการท่องเที่ยวซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว ทุกท่านยังจะได้สัมผัสคอนเทนต์เกี่ยวกับญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันด้วย โดยทางผู้จัดตั้งใจว่าจะโปรโมทอีเวนท์นี้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ
ธุรกิจเกี่ยวกับญี่ปุ่นและหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ลองถือโอกาสทดลองจำหน่ายหรือโปรโมทสินค้าในอีเวนท์นี้ดูไหมคะ ขอเชิญชวนให้ทุกท่านพิจารณามา ณ ที่นี้

Event proposal
Application for exhibitor

Gallery